Monday, November 6, 2017

בין נפש לתרבות - סדרת הרצאות בתולעת ספרים

המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית מזמין לסדרת הרצאות:


"בין נפש לתרבות"

הגישה היונגיאנית שמה דגש על רוח האדם, על יצירה ועל משמעות ועל התפתחותו של האדם לאורך חייו האישיים ולאורך התרבות. בסידרת ההרצאות המוצעת יביאו מספר מחברי המכון מיצירותיהם ויחברו ישן עם חדש, אקטואלי עם נצחי ומיתי.

ההרצאות יתקיימו בתולעת ספרים, מזא"ה 7 תל אביב
 בימי חמישי בשעה 19:30.


עלות ההשתתפות בסדרה כולה: 180 ₪. עלות השתתפות בהרצאה בודדת: 40₪.
להרשמה: 03-5357907


תכנית ההרצאות:
 
21/12/17: פתיחה והצגת הסדרה:  ד"ר יהודה אברמוביץ
"יוקסטה: גורלה של פנטזיית התיקון האימהית"
מרצה:  פרופ' תמר קרון

יוקסטה, אמו של אדיפוס, היא דמות צל במיתוס ובמחזות. בעוד שסיפור חייו וגורלו של בנה, אדיפוס, הפך למיתוס מרכזי בפסיכולוגיית המעמקים, יוקסטה מצטיירת כאם המפתה, אשר בסופו של דבר מביאה להרס בנה. בספרות הפסיכואנליטית אנו מוצאים אפילו תאור של 'תסביך יוקסטה'. בכתיבה היונגיאנית מזוהה יוקסטה עם ארכיטיפ האם הגדולה הנוראה המפתה את הבן-המאהב ומביאה עליו כליה. בהרצאה זו ננסה לתת קול לאם המוכחשת והדחויה ולתאר את תהליך האינדיבידואציה שלה: מקורבן להתעללות מינית, דרך מאבקה ללדת ועד לנסיונה לתקן את הקשר אם-ילד הפגוע שנכפה עליה.  
קשר ארכיטיפי זה עלול להיות מופעל גם היום: פגיעות של טראומות קודמות, של דחייה ונטישה עלולות  לעורר את פנטזיית התיקון.  
- דיון בהשתתפות הקהל
- קטע ג'אז:  עילי אברמוביץ ועמית וולצקי

 11/1/18:  פותחת ומנחה: בתיה ברוש-פלמוני
"נמציא אויב!"
מרצה: ד"ר יהודה אברמוביץ
ההרצאה תעסוק בצורך ב"אחר" על מנת לסמן את גבולות ה"אני" ולאפשר תחושה של נפרדות וחיוניות. בד בבד תעסוק ההרצאה בתהליך הפסיכולוגי דרכו ה"אחר" הופך לאויב או שלחלופין נמחקת  "אחרותו".
מוצע ניסיון להביט על חיי הנפש כעל דיאלוג מתמשך בין מבנים מודעים ושאינם מודעים – נפרדים אך משלימים אלה את אלה, מתוך עמדה של הדדיות ושוויון ביניהם.
הרחבות מהמיתולוגיה והספרות ידגימו תהליכים אלו.
-  המשורר גיא פרל יצטרף בקריאת שירה
- דיון בהשתתפות הקהל
 
1/2/18: פותח ומנחה: יהושע זיו
"על הודו בחלומותיו, ביצירותיו ובמשנתו של יונג"
מרצה: נעה שוורץ-פוירשטיין
לק.ג.יונג שמורה זכות ראשונים ביצירת שיח פסיכולוגי משמעותי עם המזרח בכלל ועם הודו בפרט. בתחילת דרכו חווה יונג זיקה עמוקה והערצה לחכמת הודו, והיא שימשה לו  מקור השראה לרעיונותיו פורצי הדרך. עם הזמן פינתה ההערצה את מקומה לרתיעה חשדנית, ויונג הפנה אזהרות נוקבות לבני דורו מפני אימוץ רעיונות מן המזרח, שראה בהם גוף זר בתודעת האדם המערבי. בהרצאה נתחקה אחר המפגש רב השנים של יונג עם הודו,  מופעיה של הודו בכתביו התיאורטיים וחוויותיו המכוננות במסע בהודו. נסיים בתיאור חלומותיו ה"הודיים", על סף מוות.
דיון בהשתתפות הקהל
קטע ג'אז:  עילי אברמוביץ
 
22/2/18 : פותח ומנחה: יהושע זיו
"אוצרות חבויים בעולם של שקיפות ונראות"
מרצה: מיכל טרודרט
הרצאה זו תעסוק בייחודיותו של הטיפול האנליטי כמרחב לאינטימיות וחלימה בהקיץ. תוך דיאלוג עם הפילוסוף הצרפתי גסטון בשלאר (Gaston Bachelard) נבחן את חדר הטיפול כמיכל לסודות ולמסתורין וכפינה חבויה לנפש. נדון בתפקידו המכריע של המיכל הטיפולי בשיקום מקומו של העולם הפנימי בעידן האינטרנט, הריאליטי והסמרטפון, עידן בו האינדיבידואליות והפרטיות נרמסות על ידי הטכנולוגיה של המדיה. ההרצאה תלווה בהדגמות (וינייטות) מתוך אנליזות ומטיפול במשחק בחול. 
-  דיון בהשתתפות הקהל
-  קטע ג'אז:  עילי אברמוביץ
 
15/3/18: פותחת ומנחה: בתיה ברוש פלמוני
"כל אחד והאיתקה שלו – ה'אודיסאה' כמסע הביתה בחצי השני של החיים"
מרצה: ד"ר אבי באומן
במחצית השנייה של חיינו מתחילה בתוך נפשנו מגמה פנימית חדשה. המסע הזה, שבו אנו מתחילים להשתחרר מהמלחמות הגדולות של ה"אני", מהקולקטיב התובעני, מהתפקידים שלקחנו על עצמנו או שהוטלו עלינו, הוא כמעין מסע הביתה אל המהות של עצמנו. הדרך הזו גובה מאתנו את הקרבת ההיבריס, את המפגש עם השאול ואת העמידה מול תוצאות מעשינו.
ה"אודיסיאה", מסעו של אודיסאוס הביתה לאיתקה, ההשתחררות הקשה שלו מתוצאות המלחמה, המפגש עם הבית שזנח, עם בנו טלמכוס ועם אשתו פנלופה, משמשים  כמעין השראה למסע החשוב הזה, שמתחיל בחצי השני של החיים, לעיתים לאחר משבר, התפקחות ואפילו זעזוע.
- חברת המכון המשוררת חגית חוף תקרא מספרה "ברכבת לנהריה"
-  דיון בהשתתפות הקהל
 
No comments: